• پرداخت آنلاین شبکه شتاب با استفاده از به پرداخت بانک ملت از طریق وب سایت موسسه خیریه نیک ‌آفرینان غدیر راه اندازی شد.